16% żyło krócej czyli 84% tyle samo lub dłużej !

„jorn” jak się nie znasz, to się nie odzywaj – nie masz pojęcia o statystyce i tyle.

Prawdopodobieństwo śmierci można przedstawić przy pomocy ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa – w tym wypadku rozkładu normalnego (tzw. rozkład Gaussa). Dystrybuanta tego rozkładu ilustruje nam czas życia dla wybranych osobników (zmiennych losowych).

Jeśli odetniesz na niej 16% po lewej stronie, to po prawej będziesz mieć 84% – inaczej nie będzie (bo dystrybuanta – jak każda funkcja nie może zmieniać swojej wartości bez zmieniania wartości argumentów – czego pewnie i tak nie rozumiesz.

Pozdrawiam tych nielicznych, których wiedza matematyczna przekracza znajomość tabliczki mnożenia do dziecięciu 😉