a ile jest bokiem?

Gdzieś już czytałem wyjaśnienie odchyłek od statystyki

odnośnie orientacji galaktyk w poszczególnych fragmentach sfery.

Po prostu dopiero gdy posumujemy równomiernie dookoła będzie ok,

bo statystyka orientacji galaktyk w fragmencie nieba zależy od kierunku patrzenia…

ale chyba tylko dlatego, że widzimy nierównomiernie: im dalej tym więcej,

czyli obszar badań jest nierównomierny – stożek, zamiast sfery.