A jaka jesl motywacja do badan kosmicznych?

Najszlachetniejszą motywacją do badan komosu jest bezinteresowny

głod wiedzy ludzkiego intelektu. Eksplorację nalezy prowadzic jednak

w sposób racjonalny i pragmatyczny – za pomocą aparatury i robotów.

Wysyłanie ludzi w kosmos to tylko irracjonalna durnota motywowana

polityką i szukaniem prestiżu dla panstw.