Abiogeneza i błędy logiczne w argumentacji CZ:2.

Dobór kumulatywny może zatem wytwarzać złożoność, a dobór jednorazowy nie może. Dobór kumulatywny nie może jednak działać dopóty, dopóki nie powstanie choćby rudymentarna maszyneria replikacji, dopóki nie powstaną replikatory, a tymczasem jedyna maszyneria tego rodzaju, jaką znamy, jest zbyt skomplikowana, żeby mogła powstać inaczej niż wskutek wielu pokoleń doboru kumulatywnego! ”

Tym sposobem wracamy do PUNKTU WYJŚCIA. A jakie niesie ze sobą nieuniknione KONSEKWENCJE ten NIEUNIKNIONY powrót do punktu wyjscia? Po prostu przeciwnicy poglądu o umyślnym zaprojektowaniu żywej komórki, żeby jakoś wyjść z ipasu, są zmuszeni zastosować w tym myśleniu filozoficzny artykuł WIARY, ktory usiłuje przekonać , że „PIERWSZA (najprotsza) ŻYWA KOMÓRKA mogła powstać w jakiś sposób STOPNIOWO” [ Współczesnie wiadomo , że genom minimalny u żywego organizmu może wynosić nie mniej niż 382 geny. Potwierdzono to doświadczanie na bakterii: ‚Mycoplasma’, która potrzebuje do życia tylko 382 spośród swoich 482 genów. Nikomu jeszcze nie udało się zejść poniżej tej „magicznej” granicy. I nic nie wskazuje na to (spektakularne osiągnięcia biologii molekilarnej) ,że w przyszłości może być inaczej: skroc.pl/1ae3 ]!

I tak też jest. Wszystko, całe to przekonywanie do SAModziejnej ewolucji pierwszej zywej komórki opiera się o ŚLEPĄ NICZYM NIE POPARTĄ WIARĘ, której w dodatku nadano miano: „RACJONALNEGO POGLĄDU NAUKOWEGO”!

Na rynku ideii naukowych nie funkcjonuje żadna wiarogodna [/size]hipoteza , która by choćby w teorii wyjaśniała SAMOdziejną genezę pierwszej żywej komórki!

Jest dokładnie tak, jak to ujął to Krzysztof Szymborski: W jednym ze swoich tekstów. Krzysztof Szymborski stwierdza, że teoria ewolucji „jak przystało jednak na dobrą teorię, zawiera pewną dozę hipotetyczności i nie odpowiada na wszystkie dotyczące życia pytania”.

Ma tutaj na myśli pytania o abiogenezę: „Współcześni uczeni wyznający triumfujący dziś w nauce darwinowski paradygmat ewolucyjny, na pytanie: jak powstało życie? odpowiadają zgodnie: „STOPNIOWO”…