Absurd nr. 2….

Dziękuje Wszystkim za interesujące, choć powszechnie już znane, wypowiedzi:).

Następne zastrzeżenie, ma naturę bardziej filozoficzną, niźli kosmologiczną, otóż:

Ogólnie i bez zastrzeżeń przyjmuje się 2,7 K , za pozostałość po Bum-Bum, lecz trzeba w opozycji do tej hipotezy postawić następujący problem; przecież nie istnieje żaden zakaz fizyczny, który zabraniałby istnienia nieskończonej przestrzeni ani czasu, dlatego 2,7 K, niekoniecznie jest efektem jednorazowego zdarzenia — nic nie zabrania, aby istniało wiecznie.

Takie spojrzenie otwiera nowe kosmologie.