Artykuł: Mam 25 lat i nie liczę, że kiedyś dostanę jakąkolwiek emeryturę od państwa polskiego

EmeryciInstytucja emerytury, chociaż dotyczy ludzi
starych, sama jest stosunkowo młodym wynalazkiem. W czasach nowożytnych
emerytury pojawiły się po raz pierwszy w Niemczech, wprowadził je
kanclerz Otto von Bismarck w 1880 r. Obecnie w Polsce system emerytalny składa się z trzech „filarów”.