Będą poprawki do historii ewolucji człowieka?

www.racjonalista.pl/index.php/s,38/d,6/t,39098

Będą poprawki do historii ewolucji człowieka? (23-01-2011)

Istotą nauki jest ciągła weryfikacja nawet powszechnie uznanych teorii oraz ulepszanie ich, tak, aby jak najlepiej opisywały rzeczywistość. Wiele wskazuje na to, że kolejną teorią do sprawdzenia jest rola termoregulacji w ewolucji człowieka.

Metody szacowania powierzchni ciała, oparte na wzroście i wadze, były bardzo istotne w debatach o roli termoregulacji w ewolucji człowieka. Co ciekawe, metody te mogą być zawodne w przypadku wczesnych hominidów – u których proporcje kończyn znacząco różnią się od ludzkich.

Naukowcy postanowili porównać szacowane powierzchnie ciała, uzyskane dzięki najlepszej metodzie opartej na wzroście i wadze, oraz dzięki metodzie opartej na wzroście i wadze, ale która bardziej uwzględnia różnice w proporcjach ciała.

Okazało się, że dwie metody dawały praktycznie te same wyniki w przypadku hominidów o „ludzkich” proporcjach kończyn, natomiast w pozostałych przypadkach wyniki znacząco się różniły. Naukowcy odkryli również, że rozbieżności w otrzymanych wynikach można przypisać niemal wyłącznie różnicom w proporcjach kończyn.

Oznacza to, że należy ponownie rozważyć hipotezy dotyczące roli termoregulacji w ewolucji człowieka, oraz że trzeba używać innych metod, oceniając powierzchnię ciała hominida na podstawie skamielin.

Opracowanie: Zuzanna Niemier

Źródło: Cross A, Collard M (2011) Estimating Surface Area in Early Hominins. PLoS ONE 6(1): e16107. doi:10.1371/journal.pone.0016107