Bierne palenie trzeba traktować śmiertelnie pow…

Życzyć by sobie można, by cykl artykułów – dorównujący liczebnością tej fali redakcyjnego gazeto-wyborczego buntu kontra ustawie czyszczącej publiczne przybytki z plagi nikotynistów – miał ciąg co najmniej dalszy.

Walka o wolność człowieczą ma dwa bieguny, o – wolności żądzą opętani – redaktorzy.

I redaktorki.