Bo za KPC stoją miliony komunistów z przekonania..

…a za kliką bankowych cwaniaków stoi tylko armia, bo nie ma innego wyjścia.

Musi.

asteroida2 napisał:

> Z tego co piszesz wynika tylko tyle, że w USA pod fasadową demokracją faktyczna

> władza znajduje się w rękach niewielkiej liczby osób. Czyli dokładnie tak, jak

> w Chinach.

>

> Czemu autorytarna władza kierownictwa Komunistycznej Partii Chin ma być lepsza

> albo gorsza do autorytarnej władzy kierownictwa amerykańskich banków?