Bozek Samo = Bog Neskonczony

Samo- powstanie kosmosu = fluktuacja nicosci przez Nieskonczony Potencjal Nicosci (Boga)