co do odchylenia promienia (lasera) balwanku;]

Może tak przy okazji co do tego ugięcia/odchylenia promienia światła, może to samo odkryli we Włoszech z tymi neutrinami vs. światło, światło biegnie po większej krzywej niż neutrina więc jest trochę wolniejsze te 6mm z ułamka 10000 razy większej prędkości światła do prędkości Ziemi, jest tego samego rzędu co te opóźnienia „0.000025 czyli 1/40000”.

ps. ta oczekiwana elipsa rysowana na tarczy w południkowym/biegunowym położeniu lasera wynika z geometrycznego obrotu tarczy z obrotem Ziemi w płaszczyźnie równikowej o 360 stopni/24h, taki efekt cyrkla, czyli odchylenie promienia lasera jest cały czas w tę samą stronę, choć kąty nachylenia lasera/tarczy do kierunku lotu Ziemi w przestrzeni są raczej różne, stąd elipsa, a nie koło.