„”Cos”” nie istnieje

JEST tylko”” nic”” nieskonczone.

Skonczone „”cos „” nie istnieje, albowiem:

Nieskonczonos + „”cos”” = Nieskonczonosc

Jest Nieskonczony Bog i tylko Nieskonczony Bog