Czy leczo leczy?

„Czy związek ten działa w podobny sposób na ludzi? Nie wiadomo.” Ten

cytat pozwoli nam skatalogować nowinkę jako „ogórki”.