Ludowi nadwiślańskiemu do twarzy zawisnąć…

… na drzewie. Uśmiałem się z tych postów obruszonych wycinką staroci, wszak programowo lud bogobojny pokazowo i odświętnie, na swych sztandarach ma właśnie ‚ wycinkę’ staroci; a to w postaci emerytów, a to bezdomnych i bezradnych, a to dzieci bez szczepień, a to 80% szara masa za głodowe uposażenie harująca dla nadwiślakich notabli finansowych i politykujących dziwacznie…. itd. A wy zawracacie kijem Wisłę dla próchna ? Zaiste, dziwna to kraina.

PS Ekolodzy i ekologia, jest ruchem pożądanym, ale tylko w cywilizowanych krajach, gdzie powyższe przykłady, to zamierzchła przeszłość.