Marnotrawca

Setki tanich pocisków z samej stali, które po sekundach próbnych strzałów rozwa

> lają każdy obiekt to nie jest gadżet. Wyobraźni trochę !

Marnotrawca. A po co setki jak po 2 – 3 okręt szybko zatonie?