masz jeszcze obrazek

Double Helix Nebula:

en.wikipedia.org/wiki/Double_Helix_Nebula

This nebula is seen as circumstantial evidence that the magnetic fields at the center of the galaxy are extremely strong, more than 1,000 times stronger than those of the Sun

Bliżej centrum i już ma tam pole magnetyczne 1000 razy tyle co słońce.

Uwzględnili takie zjawiska w modelu czarnodziurowym galaktyk?

Oh, nie, jaka szkoda… że pominęli takie drobiazgi, czyli 99% mocy, energii i sił, błehehe!

www.nature.com/nature/journal/v440/n7082/full/nature04554.html