Miałeś sen proroczy? Zarejestruj go!

Zarejestruj swój sen proroczy w Central Premonitions Registry, Address: P.O. Box 482, Times Square Sta., New York, NY 10036. Uwaga: zrób to zanim przepowiednia sie sprawdzi! Niestety, Rejestr zebrał mnóstwo przepowiedni, ale zgłoszonych „post factum”, brak mu jakoś zgłoszeń, które opisywałyby realne zajście, nadesłanych przed jego realizacją…

CPR reklamuje się tak: The Central Premonitions Registry is the first private agency in the United States dedicated to the scientific evaluation of precognitive perceptions and their use as an early warning system for assassinations, plane crashes, floods, fires, and other catastrophes. Psychically gifted individuals are encouraged to participate in dream and telepathy studies at local dream laboratories. The registry also provides lectures to civic groups, schools, and colleges on precognition and related faculties. Address: P.O. Box 482, Times Square Sta., New York, NY 10036.