noveyy, nie rób obciachu

Pisz na temat. Wszelkie dywagacje na temat wyścigu zbrojeń są nie na temat, gdyż mówimy o konkurencji MIĘDZYGATUNKOWEJ. Powtórz, noveyy sobie kilka razy- MIĘDZYGATUNKOWEJ, MIĘDZYGATUNKOWEJ, MIĘDZYGATUNKOWEJ, MIĘDZYGATUNKOWEJ.

i nie zawracaj dupy truizmami z konkurencji wewnątrz gatunkowej.

Otóż noveyy wbij sobie w pusty łeb, że :

STOSUNKI W BIOCENOZIE(trudne słowo, sprawdź w słowniku, bo znów czegoś nie pojmiesz)

opisywane przez naukę mogą być

1. NEUTRALNE

2. ANTAGONISTYCZNE

3.PROTEKCJONISTYCZNE

W grupie stosunków ANTAGONISTYCZNYCH

nauka wyróżnia:

Konkurencja– rywalizacja między populacjami. Pojawia się zawsze wtedy, gdy osobniki lub populacje ubiegają się o ten sam ekwiwalent środowiska, tzn. ich wymagania życiowe są na tyle podobne, że konkurują ze sobą, np. o światło. W wyniku konkurencji dochodzi do wypierania słabszego gatunku przez silniejszy

Drapieżnictwo – przedstawiciele jednego gatunku odżywiają się osobnikami drugiego gatunku. W biocenozach drapieżcy odgrywają istotną rolę w regulacji liczebności populacji ofiar, wyłapując osobniki mniej sprawne, zwiększają nacisk selekcyjny, np. lew – antylopy.

Pasożytnictwo – pasożyt żyje kosztem i działa na niekorzyść gospodarza, a jednocześnie nie może utrzymać się bez niego przy życiu. Pasożyt nie zabija swojego żywiciela.

Alleopatia – ma miejsce gdy populacja jednego gatunku wytwarza substancję szkodliwą dla konkurującej populacji drugiego gatunku.

Amensalizm – czynności życiowe jednej populacji szkodzą drugiej, przy czym jest to relacja jednostronna

Znajdziesz ten podział wszędzie, w każdym podręczniku, więc skup się na temacie. Stosunki antagonistyczne nie są tożsame z konkurencją, gdyż w ramach stosunków antagonistycznych oprócz konkurencji występują inne, wymienione wyżej, wśród których jest też i drapieżnictwo, któregoś się uczepił jak pijany plota. Nowej, to są definicje przyjęte w nauce, wymagane od dzieci już w gimnazjum i nie pitol mi tu o potocznym znaczeniu słowa konkurencja, bo się ośmieszasz, a w gimnazjum dostał byś pałę.