Optymiści odporni na udar

A może na odwrót mniejsze ryzyku udaru wynikające z innych czynników powoduje że jesteśmy optymistyczniej nastawieni do życia?A to co?

srebrnooka.bblog.pl