Ostre słowa naprawdę ranią

Ofiara stanow zapalnych wywolanych krytyka powinny byc przyznawane

30% dodatki do emerytury . Naukowcy powinni zostac nominowni na

Nobla.