po co mieszać naukę z letalnymi historyjkami?

nauka nie jest „do Hiroszimy”, tylko „do nauki”.

od tego typu dziwnych konotacji, w społeczeństwie fizyka jądrowa kojarzy się … z bombą atomową… Nie! Fizyka jądrowa czy cząstek są po to, by ludzkość poznała elementarne cegiełki świata i oddziaływania między nimi.