Przebieg holometamorfozy a model ewolucji owadow.

1.

Ewolucjoniści uważają, że trąbka ssąca u motyli to przekształcona para odnóży (tak samo żuwaczki [aparat typu gryzącego], czy inne typy narządów gembowych u owadów. Jak i czułki-narządy zmysłu,a nie lokomocji).

2.

3.

Oni wierzą ,że owady wykształciły się z czegoś, co przypominało „pradawną stonogę”. Ze ten wspólny przodek składal się z wielu segmentów ciała i na każdym z tych segmentów znajdowała się para odnóży. Następnie, jak zapewniają, te segmenty zaczęły się zlewać i tworzyć głowę tułow i odwłok, natomiast odróża z pierwszych kilku segmentów, po ich zlaniu się i utworzeniu głowy, przekształciły się w narządy gembowe i czułki (narządy zmysłu).

4.

5.

Uczeni obserwowali rozwój embrionalny owadów z przeobrazeniem zupełnym. Np. motyli.

6.

W jaju rozwijała się larwa, u której rzeczywiście obserwowano stadium takiej „stonogi”, u której zlewały się poszczególne segmenty tworząc u gąsienicy głowę z czułkami i narządem typu gryzącego. Czy udowodnili, ze ontogeneza odzwierciedla tutaj filogenezę?

7.

8.

Bynajmniej. Po pierwsze czułki i narządy gembowe od początku rozwoju embrionalnego są tymi narządami,co u dorosłej gąsienicy. Ich narządogeneza przebiega odmiennie niz zakładana filogeneza.

9.

10.

Ale nie tutaj jest haczyk. Kiedy gąsienica motyla przekształca się w poczwarkę i otacza pancerzykiem zwanym kutikulą, to, w wyniku procesu zwanego histolizą, następuje niemal całkowity rozpad ciała larwy. Specjalne komórki w wyniku fagocytozy pochłaniają komórki pierwotnie tworzące ciało gąsienicy, inne zaś degradują ciało larwy poprzez samounicestwienie, to znaczy apoptozę. Oprócz tego działa ściśle kontrolowany przez hormony juwenilne proces degradacji i przygotowywania w ten sposób „przerobionej” tkanki na „pokarm” dla tworzącego się imago (postaci dorosłej motyla).

11.

12.

W efekcie histogenezy następuje całkowity rozpad tkanki larwalnej, a jedyne co pozostaje to układ nerwowy i część wydzielniczego dla hormonów juwenilnych oraz mała część układu oddechowego. Wnętrze poczwarki przypomina na pewnym etapie tego złożonego procesu „jajko z płynną zawartością w jej wnętrzu”.

13.

14.

Wówczas w ruch są wprawiane tak zwane dyski imaginalne. Sa to grupy komórek ,z których wykształca się dorosła forma owada, to znaczy imago.

15.

16.

Tworzą się z nich zupełnie nowe części ciała, jak nowy układ pokarmowy, narządy rozrodcze, których larwa nie posiada. Inny typ odnóży (właściwy stawonogom,a nie gąsienicy). Nowa głowa i narządy gembowe i czułkami, gdyż poprzednie uległy histolizie (rozpadowi). Ten proces nazywamy histogenezą, gdyż grupy komórek tworzące dyski imaginalne proliferują (dzielą się) dzięki substancjom odżywczym dostarczonym im po procesie rozpadu (histolizie) ciala gąsienicy.

17.

18.

Proszę zauważyć, że w przypadku procesów, jakie zachodzą w poczwarce nie mamy etapu, gdzie kilka segmentów zlewa się w głowę owada doroslego (imago). Czyli analogicznych do rozwoju embrionalnego/jajowego larwy. Po prostu stare narządy gembowe i czułki się rozpadają, a na ich miejsce, z dysków imaginalnych, zupełnie nowymi drogami, powstaje ‚mózgoczaszka’, narząd gembowy (innego typu, bo larwa motyla ma narząd gembowy typu gryzącego, a imago motyla typu ssacego [trabkę]).

19.

20.

Jak widać rozwój zachodzący w poczwarce, tzw, holometabolia,czy jak kto woli holometamorfoza, w żaden sposób nie jest analogiczny do zakładanego modelu ewolucji owadów!

21.

Nie ma tutaj zadnego zlewania się poszczególnych segmentów ciała!

22.

23.

Należy zadać sobie pytanie; jak u owadów z przemianą pokoleń posługujących się przeobrażeniem zupełnym nastąpił przeskok od zwykłego larwalnego rozwoju w jaju, w przebiegu którego obserwujemy zlewanie się kilku segmentów ciała w głowę owada, do skomplikowanej holometamorfozy, która zachodzi w poczwarce?

24.

25.

W jaki sposób wogóle wyewoluowała holometamorfoza skoro ten proces od poczatku musi być kompletny i doskonały?

26.

Co by się stało z poczwarką ,gdyby posiadała tylko geny sterujące histolizą, a jeszcze nie posiadała genów sterujących histogenezą?

27.

Kiedy nie posiadała genów umożliwiających powstanie od zera zupełnie nowego układu pokarmowego?

28.

Zupełnie nowej, innej niz u larwy, głowy oczu, czułków ,czy narządu gembowego?

29.

Bez genów kodujących narządy rozrodcze, które posiada tylko imago?

30.

Zupełnie inny tułów i odnóża?

31.

Skrzydła?

32.

Odpowiedniego układu hormonalnego?

33.

34.

Czy w świetle tych naukowych faktów można uczciwie twierdzić,ze narząd gembowy motyla (ssący) jest homologiczny do narządu gembowego, uważanego za bardziej prymitywny i pierwotny, gąsienicy?

35.

Biorąc pod uwagę opisany proces holometabolii, to czy mozna uczciwie twierdzić, że motyle czułki i narządy gembowe, oraz elementy tułowia, to polaczone poszczególne segmenty i odnórza wspólnego przodka owadów, który przypominał prymitywną stonogę?

36.

37.

Przecież larwa, u której w rozwoju embrionalnym widzimy zlewanie się tych segmentów ,nawet nie posiada odnózy właściwych formie dorosłej (imago),. Jakże więc te ‚nibynózki’, które ulegają degradacji w poczwarce, mogły być prekursorami narzadów gembowych i narządów zmysłu u dojrzałej formy motyla?

38.

39.

Przecież te organy wogóle nie są analogiczne, a co dopiero homologiczne!

40.

A te niby „homologiczne” odnórza rozwijają się dopiero u imago i to na innych, jak opisałem, zasadach.

41.

42.

Zagadka ewolucji holometamorfozy, ewolucyjna morfogeneza tego procesu, to tak wielki problem dla neodarwinizmu/gradualizmu, ze jak internet długi i szeroki nie ma zadnej zadowalającej koncepcji na ten temat. Jak to się fachowo mówi; nawet fakt ,ze wielu ewolucjonistów łamało sobie głowę tym zagadnieniem, to dalej nie ma modelu teoretycznego ewolucji holometamorfozy. I czym bardziej poznajemy rozwój postembrionalny tych bezkręgowców, tym bardziej oddalamy sie od możliwości wyjasnienia go na kanwie ewolucji.

43.