przyciąganie nie istnieje

zakładając, że istnieje eter, który być może jest budulcem cząstek elementarnych, a materia to przestrzeń jego rozrzedzenia i mniejszego ciśnienia, można wydedukować, że grawitacja to nacisk eteru i podążanie materii do obszaru o mniejszym ciśnieniu.