Re: 12 dni postnych po wigilii ;-)

dar61 napisał:

> {Koloratura1}, drażliwie:

>

> …Skąd pomysł, że artykuł dotyczył wyłącznie [W]igilii…

>

> Skąd domysł, że komentarz w forum ma dotyczyć wyłącznie artykułu, a nie dopiskó

> w forumowych?

Ani artykuł, ani „dopiski” nie dotyczyły wyłącznie wigilii. I stąd mój protest.