Re: <a href=”<a href=”http://lwgula.pl.tl/”” target=”_blank” r

Pewien fryzjer goli dokładnie jednego faceta, który nie goli się sam.

Zatem pytanie: czy fryzjer goli tylko siebie samego jest niedorzeczne (absurdalne).

Pewien fryzjer goli wszystkich facetów, którzy nie golą się sami. Tenże fryzjer nie jest elementem zbioru tych facetów, których goli i którzy nie golą się sami.

Zatem pytanie: czy fryzjer goli siebie – jest absurdalne (niedorzeczne).