Re: Badajcie się dziewczyny, nie znacie dnia ni..

Nihil-istka pewnie wychowana w Koscele katolickim. One juz tak to maja.Milosc, milosc, wszehogarniajaca milosc katolicka.