Re: Bałtyk pod lodem

Wyż się wypełnia? A to nie niż się wypełnia, a wyż słabnie?