Re: blad

Uzupełnię. ‚Kłamstwo’ to chyba nie jest właściwe w tym kontekście słowo. Chyba bliższe prawdy będzie stwierdzenie, że modele używane w różnych naukach lepiej lub gorzej odzwierciedlają wzorzec.knur.blox.pl