Re: Czy koncepcja czasoprzestrzeni to bzdura?

Wielu nauczycieli fizyki jak i wiele innych osób oceniających stan rozumienia świata przez osoby żyjące współcześnie, na początku XXI wieku wie iż niektóre pojęcia „przechodzą” z literatury naukowej do świadomości ogółu dopiero po ok. 100 latach. Zapewne niektóre pojęcia, jako, że sprzeczne z intuicyjnym pojmowaniem rzeczywistości nie potrafią się zagnieździć w umysłach ludzi … nawet po 120 latach.

Dawniej gdy rewolucyjna przemiana pojęciowa (np. taka iż Ziemia nie jest płaska, albo że Ziemia nie leży w środku świata ) mieściła się w obrębie pojęć zrozumiałych intuicyjnie .. to owe 100 lat było potrzebne po to aby „nowa myśl naukowa” rozpowszechniła się i została zasymilowana .. Od ok. 150 lat pojawiają się jednak „nowe koncepcje naukowe”… które budzą opór niejako na stałe…. Tak jest m. inn. z koncepcją czasoprzestrzeni Einsteina, wieloma pojęciami z zakresu fizyki kwantowej oraz z rozważaniami dotyczącymi „atraktora” kierującego rozwojem ewolucji.

No cóż można jedynie .. przypomnieć że pojęcie czasoprzestrzeni wynika z tzw. „Szczególnej teorii względności Einsteina”. Przytoczę za polską Wikipedią.:

[ „… Szczególna teoria względności (STW) – teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku. Zmieniła ona sposób pojmowania czasu i przestrzeni opisane wcześniej w newtonowskiej mechanice klasycznej. Teoria pozwoliła usunąć trudności interpretacyjne i sprzeczności pojawiające się na styku mechaniki (zwanej obecnie klasyczną) i elektromagnetyzmu po ogłoszeniu przez Jamesa Clerka Maxwella teorii elektromagnetyzmu. … W 1916 roku Albert Einstein opublikował ogólną teorię względności będącą rozszerzeniem STW o opis zjawisk zachodzących w obecności pola grawitacyjnego…”]

pl.wikipedia.org/wiki/Szczeg%C3%B3lna_teoria_wzgl%C4%99dno%C5%9Bci …”

Warto przyjrzeć się „obrazkowi ilustrującemu owo pojęcie czasoprzestrzeni, dostępnemu pod .:

pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Szczegolna_teoria_wzglednosci_stozek_swiatla.svg&filetimestamp=20071123182737

W Wikipedii polskiej jest też osobny wpis dotyczący pojęciu czasoprzestrzeni dostępny pod.:

pl.wikipedia.org/wiki/Czasoprzestrze%C5%84 Czytamy w nim .:

[… Zgodnie z obecną wiedzą czasoprzestrzeń ma strukturę metryczną przestrzeni Minkowskiego. Czasoprzestrzeń Minkowskiego jest zbiorem zdarzeń elementarnych o strukturze wynikającej ze szczególnej teorii względności. Czterem wymiarom tej przestrzeni odpowiadają z fizyki klasycznej czas i miejsce (trzy wymiary przestrzeni fizycznej). Zdarzeniem elementarnym czasoprzestrzeni jest proces fizyczny, zajmujący w tej przestrzeni punkt…

Każdemu zdarzeniu elementarnemu można przypisać cztery liczby p (t, x, y, z), które jednoznacznie określają to zdarzenie. Liczby te, czyli współrzędne, odnoszą się do pewnego układu współrzędnych. Szczególna teoria względności określa, jak przy pomocy zegara i urządzenia do wysyłania i odbierania światła, określać współrzędne zdarzenia (czyli czas i położenie).

Współrzędne zdarzenia odnosimy do wskazań użytych przyrządów pomiarowych, które znajdują się w pewnym układzie współrzędnych, który nazywamy układem odniesienia (np. układ związany z osobą stojącą na peronie (peronem), układ związany z osobą jadącą w pociągu (wagon)). Zbudowane zgodnie ze szczególną teorią względności układy nazywamy inercjalnymi układami odniesienia. Transformację współrzędnych z inercjalnego układu odniesienia do innego inercjalnego układu odniesienia określają równania zwane transformacją Lorentza… ]

Warto dodać, że Szczególna i Ogólna Teoria Względności Einsteina – opiera się rozlicznym próbom falsyfikacji.

Odpowiadam tak szczegółowo na wątpliwości przedmówcy gdyż ma to związek z innym założonym przeze mnie wątkiem – który jak widzę – jest jeszcze kontynuowany na niniejszym formu dyskusyjnym „nauka”.. dostępnym pod .:

forum.gazeta.pl/forum/w,32,121548501,121548501,Podejmujacy_studia_nie_wiedza_niemal_nic_Hartman.html

Otóż wydaje mi się, że pytanie : „Czym jest czasoprzestrzeń? – powinno chyba być na liście konstruowanego przez nas „Testu sprawdzającego czy „przepytywany” .. ma efektywne wyobrażenie (zgodne ze współczesnym stanem wiedzy) o świecie który go otacza?” ~ Andrew Wader