Re: Czy przeszłość istnieje nadal ? .. czy też zn

Andrew, ciężkie pytanie nam tu zadajesz… wszystko jest względne, wszak w skali makro ( US, DM) jak i skali mikro, nie ma ustalonego położenia, wszystko pędzi we wszystkich kierunkach z ogromną prędkością, a położenie w czasie i przestrzeni, wyznaczyć można tylko względem innych, większych struktur.

Wszystko co jest materialne, łącznie z czasem, jest niestabilne, ta niestabilność (niedawno przecież odkryta), jest warunkiem istnienia, aby więc uchwycić czas, musimy zgodzić się z faktem, iż tylko teraźniejszość jest dookreślona, przeszłość nigdy nie jest obecna, to jak napisał Jacques Derrida: ” to zawsze już nieobecna teraźniejszość”.

Nasza nauka potwierdza to dobitnie, QM, pokazuje, że istnienie fizyczne nie jest przewidywalne, a Godel udowodnił, że systemy matematyczna są nierozstrzygalne.