Re: czy ty masz inhibitory na mózgu?

Chciałeś dowodu ,że dobór płciowy, czy teoria wyścigu z

> brojeń opiera sie na konkrurencji–rywalizacji–wspózawodnictwie–i dostałes ta

> kie konkretne dowody.

To tylko twoja pokrętna projekcja, nic takiego nie chciałem. Chciałem dowodu, przykładu na konkurencję międzygatunkową, a konkretnie przykładu na konkurencję człowieka i innych gatunków. Konkurencję w znaczeniu takim, jakie nadaje temu słowu biologiczna definicja konkurencji, nie potoczne rozumienie tego słowa.

Potoczne rozumienie słowa dość często uniemożliwia jakąkolwiek dyskusję, dlatego wymyślono ścisłe definicje. Podam ci noveyy na przykładzie:

czym się różnią:

-ciało doskonale czarne

-doskonałe czarne ciało