Re: ewolucja chemiczna nie istnieje

To, że w tej chwili nie wiemy co i jak działo się pomiędzy chemią organiczną a biologicznym replikantem nie znaczy, że wiedzieć nie będziemy. Dodając „transcendecję Boga” opuszczamy strefę nauki.

Fermi miał rację: Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna.Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

A.Einstein