Re: Ignorancja zamiast informacji

„Stanowisko nauki” to skrót myślowy – oczywiście nie posiada ona komitetu Centralnego. Zazwyczaj jest zgoda co do tego, czy dana metoda czy dane doświadczenie jest naukowe tzn, poprawne metodologicznie, czy nie. Jeśli jest, jest publikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym – daje to gwarancje merytoryczności i poziomu (tym większą, im większą renomą cieszy sie pismo i im „recenzenckie sito” gęstsze). A ponieważ jak wiadomo „nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów” wypadadałoby przynajmniej przedstawic jakiejś porządniejsze dowody, które przekonałyby przynajmniej część środowiska naukowego (wtedy mówilibyśmy, że ta metoda leczenia nie jest powszechnie uznana, lecz kontrowersyjna). Otóż badania publikowane w dobrych czasopismach nie potwierdzają efektów działań homeopatów – metoda „podwójnej ślepej próby” jest w tym momencie decydująca, oznacza ona bowiem, ze jeśli pacjentowi zamiast „leku homeopatycznego” dać coś co nim nie jest, wyniki po prostu są identyczne. Oznacza to wiadomo co.