Re: Internetowe burze mózgów

> A za ile lat liczba naukowców przewyższy populację świata?

Jeśli doliczymy do grona naukowców sztuczne inteligencje prowadzące badania

naukowe, to być może kiedyś tak się stanie.