Re: Jak się dowodzi teorii inteligentnego projektP

kinemator napisał:

> > Antoni Hoffman

> Gościu nie żyje od 19 lat.

>

> A tak przy okazji jak piewcy ID wykazują, że coś jest nieredukowalne złożone?

>

> Czym różni się struktura wyewoluowana od inteligentnie zaprojektowanej?

>

Tutaj masz opis takiego wiekszego systemu z wyasnieniem dlaczego jest on nieredukowalny:

www.sfinia.fora.pl/genesis,36/ewolucja-endosymbiozy-czy-byla-latwa-najstarsze-eukarioty,4946.html

A więcej fachowych opisów znajdziesz tutaj:

www.sklep-niezalezna.pl/Czarna_skrzynka_Darwina_Michael_Behe-247.html

A ja ci dam jeszcze jeden opisik:

„Darwin nie wiedział, w jaki sposób nawet prosta światłoczuła

plamka reaguje na światło. Nie wiedział, co się dzieje, gdy foton w pierwszym rzędzie

pada na siatkówkę i jakie procesy zachodzą dalej. Odpowiedzi na to pytanie udzieliła dopiero

biochemia,

(…..)Z punktu widzenia biochemii proces widzenia wygląda dość skomplikowanie. Najpierw

foton światła oddziałuje z cząsteczką zwaną 11-cis-retinalem, która w mgnieniu oka

przekształca się w trans-retinal. To wymusza z kolei zmianę kształtu silnie związanego z retinalem

białka, rodopsyny. Ze zmianą strukturalną rodopsyny idzie w parze zmiana jej zachowania.

Białko to nazywane jest teraz metarodopsyną II. Przyczepia się ono do innego białka

zwanego transducyną. Transducyna wiąże się następnie z cząsteczką zwaną GTP. Połączona

molekuła – GTP-transducyno-metarodopsyna II – oddziałuje teraz z fosfodiesterazą, białkiem

znajdującym się w wewnętrznej membranie komórki. Fosfodiesteraza nabywa w ten sposób

zdolność do odcinania cząsteczek cGMP, obniżając ich koncentrację w komórce. Molekułę

cGMP wiąże też inne białko błonowe, zwane kanałem jonowym, które działa podobnie do

bramy wjazdowej, regulując liczbę jonów sodu w komórce. Gdy zmniejsza się ilość molekuł cGMP, kanał jonowy zamyka się, powodując obniżenie koncentracji dodatnio

naładowanych jonów sodu. Potencjał elektryczny w błonie komórkowej traci tym samym

stan równowagi, a to wywołuje wysłanie impulsu do mózgu przez nerw optyczny i zachodzi

widzenie. W komórce zachodzą ponadto inne reakcje, które zapobiegają wyczerpaniu zasobów

11-cis-retinalu, cGMP i jonów sodu.

Aby umożliwić kolejny cykl procesu widzenia, trans-retinal przekształca się za pomocą

enzymu w trans-retinol, który ma dwa dodatkowe atomy wodoru; następnie inny enzym

przemienia tę cząsteczkę w 11-cis-retinol, a trzeci enzym odejmuje dodane wcześniej dwa

atomy wodoru i tak proces widzenia dochodzi do punktu wyjścia – 11-cis-retinalu. Może rozpocząć

się kolejny cykl procesu widzenia. 36 Uderza fakt, jak wiele trzeba elementów, by

proces widzenia mógł w ogóle dojść do skutku. Według Behe’ego na poziomie molekularnym

zaczynają się schody dla neodarwinizmu…..”