Re: kiedy liczby służą do ozdoby…

walgierz napisał:

> Mamy obecnie przy stężeniu 0.38 promila ok. 2500 miliardów ton CO2 w atmosferze

> ,

> by zwiększyć jego stężenie do ok. 1 promila upraszczając trzeba by spalić

> jednorazowo z 4000 miliardów ton węgla a spalamy rocznie wszystkich kopalnych

> węglowodorów 7 miliardów ton, czyli przez 500 lat tyle nie spalimy .

Sugerujesz iż żeby wyemitować 4000 mld ton Co2 trzeba spalić 4000 mld ton paliw kopalnianych?

> To nie ma nic do rzeczy chodziło o to, że jeśli ludzie jako jedna masa wydychaj

> ą

> do atmosfery 2 miliardy ton CO2 rocznie, to jest to liczba porównywalna z 7

> miliardami emisji przemysłowej, nawet gdyby ludzie stanowili tylko 1/100 masy

> całej fauny, to emisja całej tej ziemskiej fauny licząc CO2 miałaby wagę 200

> miliardów ton CO2, czyli kilkadziesiąt razy więcej rocznie niż emisja przemysło

> wa.

Przeskakujesz tutaj z CO2 do C. Nieprawdą jest, że emisja przemysłowa to 7 mld t CO2„Ci, którzy sprytnie symulują szaleństwo w zdecydowanej większości są psychopatami, a część z nich faktycznie jest szalona.” – Eugene Bleuler