Re: Kosmologia — absurd nr. 1….

Tak.Może tylko wypada tutaj dodać,że początki krytyki BB pochodzą od

tych którzy uważani sa obiegowo za jego współtwórców a więc od A.Ensteina i E.Hubbla.

Obecnie wiele znanych fizyków poddaje tę hipotezę w wątpliwość.

Tutaj jest list otwarty napisany przez nich do spoleczności naukowej świata w roku 2004.

Letter