Re: Kruki do odstrzału

Kuropatwy może wystrzelali, zające wyzdychały z powodu wirusa ale gdyby chcieć odnowić populacje tych zwierząt, to kruki i lisy nie pozwolą. Krukowate wyjadają młode z gniazda, lisy po szczepionkach przeciwko wściekliźnie mają się jak najlepiej i też wyjadają wszystko z gniazd, sroki opanowują miasta i za jakiś czas wróbel będzie rzadkością ( widziałem jak sroki zjadają młode wróble przy próbie pierwszego lotu ). Proporcje w populacjach zjadanych i zjadających są zachwiane, nie piętnowałbym więc myśliwych za to, że próbują temu zaradzić. Czy im się to uda, to już inny temat.