Re: ‚Malpoludy’–mnożenie bytów ponad miarę.

Dlaczego dwunozchod jest tak istotny ?