Re: Myślący Szary Człowiek wynalazł akwedukty

Stwierdzam że jesteś za głupi, aby zrozumieć proste rzeczy, a bardzo się starałem.

> Jeśli tylko obwałujesz rzeki, to woda nadal będzie płynęła do Bałtyku, a

> tego chcesz uniknąć. Musisz więc tą spiętrzoną wodę odprowadzić do Atlantyku;

> zresztą wspominasz coś o jakimś kanale. Proszę Cię, oblicz, jaki musi być spa

> dek w takim kanale, żeby woda zechciała w nim płynąć wartko i nie tworzyła zast

> oin

A niby dlaczego musi płynąć wartko?

I to wystarczy aby wykazać twoją głupotę, szczególnie że ci pokazałem przykład z rzeczką.

Na tym kończę ten wątek.