Re: Nie rózb człowiekowi wody z mózgu, dobrze poj

>podalem konkretne zródla

Nie na temat, bez zrozumienia pojęcia.

>? Gepard konkuruje/walczy o zycie, bo musi coś zjeść i wykarmić młode

Drapieżnictwo

> Według TE ten proces napedza ewolucje, w jaki sposób pisałem.

Napisałeś nie na temat, tak jak niżej:

> To samo dotyczy dwóch watah hien ,które walczą/konkurują o padlinę ,

konkurencja wewnątrzgatunkowa

>to samo dotyczy lwów li likaonów, które konkurują o antylopy gnu.

W końcu jakiś przykład konkurencji międzygatunkowej, jak przypuszczam wkradł ci się przez przypadek, bo najwyraźniej nie rozumiesz o czym piszesz, bo mieszasz to z kolejnym przykładami konkurencji wewnątrzgatunkowej:

> To samo dotyczy dwóch samców ,które konkurują o samicę. Dwóch stad bawołow ,które >konkurują o pastwiska. To są rózne typy konkurencji, które się mieszczą w ramach walki >(konkurowania) o zasoby w róznej postaci,w tym o samice.

A teraz wróć do sedna i podaj przykłady konkurencji człowieka z innymi gatunkami, bo o to chodziło, i spróbuj z tych ewentualnych przykładów wywieść jakieś wnioski ewolucyjne. Jakie cechy człowieka mogły powstać pod wpływem konkurencji międzygatunkowej.