Re: No to dowod , ze pederastia to wyuczone zbocz

Bzdura. W linkowanych badaniach nie ma dowodu, nie wyjaśnia się, jak zjawisko powstaje, nie ma zidentyfikowanych konkretnych czynników, ale zjawisko występuje tylko w przypadku braci biologicznych, nawet wychowanych oddzielnie. Szansa, że każdy kolejny syn, urodzony przez kobietę będzie homoseksualny, drastycznie wzrasta wraz z „numerem”, kolejnością urodzenia. Nie adoptowany, nie wychowywany wspólnie, ale będący biologicznym dzieckiem danej kobiety, nawet jeśli po porodzie został oddzielony do rodziny.

Korelacja zachodzi w próbach pochodzących z różnych krajów, różnych kultur i różnych przedziałów czasowych, epok właściwie. Zależność nie jest obserwowana u dziewczynek.

Za biologicznym pochodzeniem homoseksualizmu przemawia również to, że doskonale wpisuje się w regułę Hamiltona, altruizm krewniaczy. Prawda biologiczna nie da się zakrzyczeć, to są fakty- rodziny wielodzietne „produkują” homoseksualistów.