Re: Odwrócenie czasu.

stalybywalec:

> Ogólnie tylko można jeszcze dodać, iż wszystkie podstawowe prawa

> fizyki
, są niezmiennicze ze względu na odwrócenie czasu, czyli, że postać

> równań nie zmieni się, gdy kierunek ruchu cząstek łącznie z obrotami zostaną

> odwrócone — to podstawowa zasada symetrii przyrody.

Jak mnie uczono, wyjątkami od tej zasady jest właśnie wzrost entropii, oraz spontaniczna dekoherencja splątanych stanów kwantowych.

– Stefan