Re: Ostrożnie z patentami

Ilość patentów jest dobrym wyznacznikiem nowatorstwa rozwiązań technicznych opracowanych przez jakiś przemysłowy OBR i wdrożonych do produkcji, ale generalnie jako miernik poziomu prac naukowych? W dodatku chcąc chronić wynalazek w sposób rozsądny, staramy się objąć jak najwięcej zastrzeżeń jednym patentem. Jeżeli idziemy na ilość, rozbijamy patent na kawałki, płacąc za każdy osobno.