Re: początek istnienia czasu

Zero jest liczbą skończoną i nie jest to ani grząski grunt, ani nawet trudna matematyka.