Re: Rzeczywiście masz ciężki dowcip art.usa…

stereotypowo przypisywany Prusakom, nie Amerykanom – więc może zmień nick „art.nrd”?