Re: Techniki dentystyczne-wybor uczelni

Nie patrzyłabym na odległość od domu – czyli nie wybrałabym Gdańska – zwróciłabym uwagę na większą renomę uczelni w Poznaniu. Takie jest moje zdaniehttp://www.lublin.com.pl/