Re: To NIE jest odpowiednia gazeta do strofowania

Podaj więc przykład podobnie antynaukowej informacji podanej w GW. Nie musimy ograniczać się do medycyny – niech to będzie jakakolwiek wiadomość z dziedziny „Science” w okresie powiedzmy ostatnich 10 lat.