Re: Życie spoza Ziemi ?

> Wrażenie psuje troszkę fakt, że publikacja nie ukazała sie w żadnym „porządnym”

> piśmie naukowym, ale w Journal of Cosmology które podobno stanowi racze

> j nie klasyczne pismo naukowe, lecz rodzaj website pewnego kregu naukow

> ców, zafascynowanych ideami Freda Hoyle’a i następców, dotyczących panspermii.

A wiesz, że to samo w sobie jest dość interesujące zjawisko- fascynacja kreacjonistów Hoyle’em tylko dlatego, że to nie darwinista.