Re:Czy są nam potrzebe androidy odmiennych płci..

Majka Monacka napisała.:

> Andrew, ta typowo męska koncentracja na przyjemnościach seksualnych nie licuje

> z powagą badacza 🙂

i niżej .:

> Dla naszych rozważań modelowych nie jest istotne jak ból tworzy się w mózgu

> ludzkim. Konstruktorzy sieci nie mają z tym problemu. Jest to parametr fizyczn

> y lub matematyczny, który reprezentuje zaspokojenie potrzeby sygnalizowanej prz

> ez receptory. Jego motywująca funkcja polega na stworzeniu imperatywu dla jedno

> stki sterującej i kierowanych przez nią urządzeń wykonawczych usunięcia źródła

> bólu.

Hm..

Podkreślanie znaczenia fenomenu seksu … przyjemności erotycznej ni jak nie wynika z tego, że jestem mężczyzną, lecz z przekonania o realnym znaczeniu tych fenomenów – łącznie z istnieniem płciowości, odmiennych płci dla funkcjonowania społeczności ( gatunków) zwierząt a zwłaszcza dla ludzi..

To nie jest wszystko jedno jaką przyjemność ( np. z zjedzenia lodów?, z seansu aerobiku? ) rozważamy… Seksualność ma znaczenie zasadnicze ..

Hm.. ciekawe Majka, czy planujesz … w Twoich wizjach … androidy odmiennej płci … Co mówią na ten temat informatycy w cytowanej przez ciebie literaturze fachowej .. Przyjrzałem się pracy jednego z nich (pisałem o tym, cytowałem go). Okazało się, że nie miał on pojęcia o tym jak odtworzyć .. obraz mentalny (wyobrażenie)..

W jakiś automatach, androidach, sieciach neuronalnych (w sensie A.I.) można co prawda jakiś parametr matematyczny czy fizyczna nazwać „bólem i przyjemnością” … ale to będzie tylko …. przełączenie z pomiaru np. niskiego napięcia na jakimś obwodzie … na algorytm działania..

Rozpatrując mózgi zwierząt, mózgi ludzi trzeba dostrzec i zastanowić się dlaczego tak jest że mamy .. nie tylko pewne „ przełączenia ” ( tak to pojmowali behawioryści, m.inn. Skiner – którzy ograniczyli się do doświadczeń na gołębiach ) .. ale mamy także subiektywne, żywe odczucia .. wtedy gdy owe „przełączenia zachodzą..” Niestety tak akurat jest że owe subiektywne doznania są kluczowe dla wytworzenia samo – świadomości … Jeśli uznamy, że wystarczy aby sztuczne sieci neuronalne „przełączały” ( nawet tak sprawnie jak układy wygrywające w grze w szachy z mistrzami świata) … to nie zbliżamy się do odtworzenia, wytworzenia świadomości..

Android musiałby umieć opowiedzieć co odczuwał w trakcie seansu erotycznego z „androidem kobiecym”.. Dopiero gdy owe „androidy” … opowiedzą nam .. to wtedy będziemy wiedzieli, że zbliżamy się do odtworzenia fenomenu świadomości .. ~ Andrew Wader